Lite fakta om Saturnus

21 11 2014

Vi har startat ett tema och vi ska berätta om Saturnus en utav dom planeterna som vi jobbat med. Vi ska nu ställa några frågor.

  • Visste ni att det finns 56 månar runt Saturnus men att forskarna tror att det finns några till?
  • Visste ni att avståndet från solen är cirka 1 430 miljoner km?
  • Visste ni att atmosfären mest är av väte och helium?
  • Visste ni att temperaturen i molntäcket är -190ºC
  • Visste ni att dygnets längd  är 10 timmar och 45 minuter?

Av Elias och Nathalie

Annonser