Svenska

3 10 2014

Detta jobbar vi med i svenska:

2-3 jobbar med läsförståelse. Vi har också börjat jobba med faktatexter. Vi får välja vad man vill skriva om. Joanna skriver om silkesapa.

1-3  jobbar med läsuppdrag. Vi har en vecka på oss att göra våra läsuppdrag. Vi brukar svara på frågor.

Tvåorna jobbar med Läskul läsförståelse. Det är ett häfte som heter så.

Alla läser böcker på processtiden. Det blir en lugn start av dagen.

Av Joanna och Adam

Annonser
Nationella prov

18 03 2013

Förra veckan började alla 3:or med nationella prov. Några har inte gjort det än. Första delen i både svenska och matematik var muntlig. Lärarna tog fyra 3:or åt gången och vi fick träna på vår samarbetsförmåga och förmåga i kommunikation. Läs mer om NP.

Av Alexander och Emilio

Lekar och spel

1 03 2013

20130301-125409.jpg

Alla vi i 3:an har gjort egna spel och lekar. Man skulle skriva regler som beskriver vad det går ut på. Sedan fick alla redovisa om spelet eller leken.

Man fick också ge två guldkorn till varje person och en önskan. Guldkorn är det man gjorde bra under redovisningen. Önskan innebär vad man behöver förbättra till nästa gång.

Det var roligt att träna på att göra muntliga presentationer. Det var lite nervöst, men det var skönt när det var gjort. Det skulle vara roligt att spela varandras spel eller testa allas lekar någon gång.

Skrivet av Emilio och Filippa

Ord och bild

26 10 2012

Jag och tre kamrater har jobbat med ord och bild.
Vi har fått para ihop rätt text med rätt bild.

Skrivet av Olivia

Ett pass med läs- och skrivinlärning

18 10 2012

När den datorskrivna texten är klar, skrivs den ut. Barnen ringar in bokstäver och målar en bild som passar ihop med texten.

Barnen skriver ordlistor och egna berättelser. Varje vecka har vi extra fokus på veckans ljud.

Barnens arbeten sätts upp på väggen.

Läsuppdrag

19 09 2012

Nu har barnen gått i skolan några veckor och det är äntligen dags att starta med läsuppdrag.

Jag kommer tillsammans med eleven att bestämma ett individuellt läsuppdrag varje vecka. Jag och eleven läser och går igenom läsuppdraget tillsammans och skriver sedan i ett lässchema vilka sidor uppdraget består av, därefter signerar jag att detta är gjort.

Det är också bra om man läser hemma 15 min varje dag och då gärna i sällskap och stöttning av en vuxen. Eleverna läser samma text hela veckan. När ni läst hemma ska också ni föräldrar signera i lässchemat vid något av tillfällena. Lässchemat ska alltid ligga i elevens läsebok.

Efter läsning hemma, ska eleven svara på frågor kring texten i sin medföljande skrivbok. Detta är mycket viktigt då det tränar läsförståelsen hos eleverna. Eleverna väljer själva vilken av dagarna de besvarar frågorna under veckan.

 Läsuppdraget kommer att kollas av en gång i veckan för varje elev. Nya sidor/nytt läsuppdrag ges ut enligt nedan. Olika åldrar har olika dagar:
Förskoleklass har inget läsuppdrag, om man själv väljer att ta hem och läsa sina texter från Trageton får man givetvis göra detta.

Ettor läser sina egenskrivna texter som de skapat vid datorn (Trageton). På pappret står både elevens bokstavsräckor (slumpmässigt sammansatta bokstäver) och även en gemensam skriven text med pedagog längre ner på pappret. Läs båda texterna. De kommer inte att ha en fast dag de tar hem dessa texter utan det kan variera beroende på när de blir klara i skolan.

Tvåor har läsuppdrag från fredag till nästa fredag.

Treor har läsuppdrag från torsdag till nästa torsdag.

Hälsningar Anneli

Trageton

12 09 2012

Denna termin ska vi inte bara starta upp med att vara på en ny skola och arbeta tematiskt, vi ska även börja jobba på ett nytt spännande sätt kring skriv-och läsinlärning. Modellen, som heter Trageton efter den norska forskaren Arne Trageton, har noga testats under ett forskningsprojekt med start 1999 och tar idag allt större mark. De senaste 30 årens forskning pekar mot att skrivning är lättare att lära sig än läsning. Med hjälp av datorn som redskap vänder vi på uttrycket ”läs- och skrivinlärning” till ”skriv- och läsinlärning”. För många sex- och sjuåringar är skrivning för hand en svår och mödosam process då finmotoriken inte alltid är fullt utvecklad ännu. Det kommer även att finnas tillfällen för de elever som vill skriva för hand.

Vi kommer att arbeta på följande sätt i de olika årskurserna:

Vi gör ett bokstavstest med elever i förskoleklass och årskurs 1 för att se vilka bokstäver eleverna känner igen samt vilka bokstäver de kan behöva träna mer på. Jag ska nu beskriva hur vi ska arbeta med datorn som redskap för skriv- och läsinlärningen.

Förskoleklassen

Vi startar skrivande på datorn som en form av lek för att lära sig, de kommer själva få styra programmet och barnen kommer alltid att arbeta i par. Genom att leka med tangentbordet gör sig eleverna först bekanta med alla de bokstäver som längre fram kommer att vara till underlag för att kunna lära sig att skriva ord och satser. Det allra första eleverna kommer att få bekanta sig med är att lära sig hur man sätter händerna vid ett tangentbord, sedan börjar de skriva bokstavsräckor. (Bokstavsräckor är när man skriver rader med bokstäver som slumpvis kommer upp). Detta papper skrivs sedan ut och därefter följer ett efterarbete som är av stor vikt eftersom eleverna då får möjlighet att träna sig på att känna igen och hitta bokstäver och ord, träna sig i hur de uttalas och hela tiden låter fantasin flöda i vad de vill förmedla med sin text. Att från start kunna uttrycka sig i skrift med riktiga bokstäver stärker självförtroendet hos eleverna och viljan till att skriva mer och längre texter förstärks. När de skrivit sin text ljudar elev och pedagog tillsammans ut bokstäverna efter varandra, sedan berättar eleven för pedagogen vad det ”står”, pedagogen skriver sedan ner elevens och pedagogens gemensamma text under elevens bokstavsräcka. Eleven målar bild till sin text och får sedan mottagare till texten genom att läsa upp den för kamrater och sätta upp den i skolan.

Vi tränar mycket motorik i form av: Balansövningar, klapplekar, rytmisk rörelseträning med musik, trolleritrick, pyssla, vika, klämma, plocka och trä – halsband, armband, figurer av piprensare, trä kulor och makaroner och bitar av sugrör på piprensare av tråd, sy med synål i olika material, fläta, bygglek, bollekar, bygga legosatser, spela plockepinn, prick till prickpapper, färglägga bilder och låta eleverna spåra med finger eller penna i en ritad kanal.

År 1

Vi fortsätter med skrivandet på datorn och tar tillvara på elevernas förkunskaper. De skriver fortfarande i par. De skriver bokstavsräckor, ord, ordlistor, meningar med given början från pedagogen, vi gör oss bekanta med texter i olika genrer som brev, dikter, ramsor, berättelser, tidningar, faktatexter, gåtor etc. Även här läser pedagogen och eleven texten eleven skapat tillsammans. Texten efterarbetas, bild målas till texten som sedan får mottagare genom att läsas upp för kamrater och att sättas upp.

Vi tränar även under detta år mycket motorik (se ovan).

Informationsbrev om Trageton

Läs mer.

Med vänlig hälsning Anneli Roger