Handbollslektion

28 09 2012

I torsdags hade 2-3:orna idrott. Då fick vi besök av två män från IK Baltichov. Vi spelade handboll. Vi fick lära oss teknik och vi fick lära oss att kasta och passa bättre. Vi delade in oss i tre lag och vi spelade mot varandra. Tjejerna var på den ena sidan av planen och killarna på den andra sidan. Det var väldigt roligt. Vi spelade bättre efter att ha lärt oss mer teknik.

/Marius och Fabian

Annonser
Fotosyntesen

27 09 2012

Vi har jobbat med fotosyntesen. Så här går det till:

 1. Träden och bladen behöver solsken, vatten och koldioxid. Koldioxiden andas vi, människor, ut. Träden suger upp vatten genom rötterna.
 2. Fotosyntesen sker i bladen med hjälp av klorofyllen.
 3. Solsken + vatten + koldioxid → syre + socker. Syret behöver människorna och djuren för att kunna andas. Syret släpps ut genom klyvöppningarna på bladets undersida. Sockret behöver trädet för att kunna växa.
 4. Det gröna färgämnet i bladen kallas för klorofyll.

Kolla in detta: fotosyntesen

Av Elias D

Bokprojektet

24 09 2012

Vi har börjat på ett bokprojekt. Bokprojektet heter Ung berättare. Vi har börjat skriva varsin bok som sen kommer tryckas på ett boktryckeri. Vi kommer få två bokexemplar, ett som vi får hem och en i skolan. Vi har gjort drömträd. Där är rötter, stam, grenar, löv, äpplen och vind utsatta. Rötterna betyder att man ska skriva varifrån man kommer och om sitt ursprung.  Man ska skriva t.ex. Jag föddes i Göteborg och min släkt kommer i från Sverige.
Stammen betyder intressen, då ska man skriva vad man har som intressen t.ex. rida, hockey, dansa, fotboll.
Grenarna betyder Talanger och styrkor t.ex. Skriva och läsa kan man ha som styrkor.
Löv betyder drömmar. Man kanske vill bli känd världsryttare eller fotbollsproffs.
Äpplena betyder vad man måste ha eller verkligen behöver, kanske att man behöver mat eller djur.
Vind betyder utmaningar. Att göra en utmaning är att pröva något nytt, typ som att man kanske ska pröva på fotboll.
Av Frida och Emilio

20120924-104833.jpg

Läsuppdrag

19 09 2012

Nu har barnen gått i skolan några veckor och det är äntligen dags att starta med läsuppdrag.

Jag kommer tillsammans med eleven att bestämma ett individuellt läsuppdrag varje vecka. Jag och eleven läser och går igenom läsuppdraget tillsammans och skriver sedan i ett lässchema vilka sidor uppdraget består av, därefter signerar jag att detta är gjort.

Det är också bra om man läser hemma 15 min varje dag och då gärna i sällskap och stöttning av en vuxen. Eleverna läser samma text hela veckan. När ni läst hemma ska också ni föräldrar signera i lässchemat vid något av tillfällena. Lässchemat ska alltid ligga i elevens läsebok.

Efter läsning hemma, ska eleven svara på frågor kring texten i sin medföljande skrivbok. Detta är mycket viktigt då det tränar läsförståelsen hos eleverna. Eleverna väljer själva vilken av dagarna de besvarar frågorna under veckan.

 Läsuppdraget kommer att kollas av en gång i veckan för varje elev. Nya sidor/nytt läsuppdrag ges ut enligt nedan. Olika åldrar har olika dagar:
Förskoleklass har inget läsuppdrag, om man själv väljer att ta hem och läsa sina texter från Trageton får man givetvis göra detta.

Ettor läser sina egenskrivna texter som de skapat vid datorn (Trageton). På pappret står både elevens bokstavsräckor (slumpmässigt sammansatta bokstäver) och även en gemensam skriven text med pedagog längre ner på pappret. Läs båda texterna. De kommer inte att ha en fast dag de tar hem dessa texter utan det kan variera beroende på när de blir klara i skolan.

Tvåor har läsuppdrag från fredag till nästa fredag.

Treor har läsuppdrag från torsdag till nästa torsdag.

Hälsningar Anneli

Drömträd

13 09 2012

Inför bokprojektet har eleverna fått göra varsitt drömträd. Drömträdet ska ligga till grund inför det fortsatta t bokskrivandet. Igår hade vi en kick off för bokprojektet. Vi gav inspiration, som förhoppningsvis ger eleverna en idé om vad de kan skriva om. Vi hade exempel Elsa Beskow på besök.

20120915-082627.jpg

Trageton

12 09 2012

Denna termin ska vi inte bara starta upp med att vara på en ny skola och arbeta tematiskt, vi ska även börja jobba på ett nytt spännande sätt kring skriv-och läsinlärning. Modellen, som heter Trageton efter den norska forskaren Arne Trageton, har noga testats under ett forskningsprojekt med start 1999 och tar idag allt större mark. De senaste 30 årens forskning pekar mot att skrivning är lättare att lära sig än läsning. Med hjälp av datorn som redskap vänder vi på uttrycket ”läs- och skrivinlärning” till ”skriv- och läsinlärning”. För många sex- och sjuåringar är skrivning för hand en svår och mödosam process då finmotoriken inte alltid är fullt utvecklad ännu. Det kommer även att finnas tillfällen för de elever som vill skriva för hand.

Vi kommer att arbeta på följande sätt i de olika årskurserna:

Vi gör ett bokstavstest med elever i förskoleklass och årskurs 1 för att se vilka bokstäver eleverna känner igen samt vilka bokstäver de kan behöva träna mer på. Jag ska nu beskriva hur vi ska arbeta med datorn som redskap för skriv- och läsinlärningen.

Förskoleklassen

Vi startar skrivande på datorn som en form av lek för att lära sig, de kommer själva få styra programmet och barnen kommer alltid att arbeta i par. Genom att leka med tangentbordet gör sig eleverna först bekanta med alla de bokstäver som längre fram kommer att vara till underlag för att kunna lära sig att skriva ord och satser. Det allra första eleverna kommer att få bekanta sig med är att lära sig hur man sätter händerna vid ett tangentbord, sedan börjar de skriva bokstavsräckor. (Bokstavsräckor är när man skriver rader med bokstäver som slumpvis kommer upp). Detta papper skrivs sedan ut och därefter följer ett efterarbete som är av stor vikt eftersom eleverna då får möjlighet att träna sig på att känna igen och hitta bokstäver och ord, träna sig i hur de uttalas och hela tiden låter fantasin flöda i vad de vill förmedla med sin text. Att från start kunna uttrycka sig i skrift med riktiga bokstäver stärker självförtroendet hos eleverna och viljan till att skriva mer och längre texter förstärks. När de skrivit sin text ljudar elev och pedagog tillsammans ut bokstäverna efter varandra, sedan berättar eleven för pedagogen vad det ”står”, pedagogen skriver sedan ner elevens och pedagogens gemensamma text under elevens bokstavsräcka. Eleven målar bild till sin text och får sedan mottagare till texten genom att läsa upp den för kamrater och sätta upp den i skolan.

Vi tränar mycket motorik i form av: Balansövningar, klapplekar, rytmisk rörelseträning med musik, trolleritrick, pyssla, vika, klämma, plocka och trä – halsband, armband, figurer av piprensare, trä kulor och makaroner och bitar av sugrör på piprensare av tråd, sy med synål i olika material, fläta, bygglek, bollekar, bygga legosatser, spela plockepinn, prick till prickpapper, färglägga bilder och låta eleverna spåra med finger eller penna i en ritad kanal.

År 1

Vi fortsätter med skrivandet på datorn och tar tillvara på elevernas förkunskaper. De skriver fortfarande i par. De skriver bokstavsräckor, ord, ordlistor, meningar med given början från pedagogen, vi gör oss bekanta med texter i olika genrer som brev, dikter, ramsor, berättelser, tidningar, faktatexter, gåtor etc. Även här läser pedagogen och eleven texten eleven skapat tillsammans. Texten efterarbetas, bild målas till texten som sedan får mottagare genom att läsas upp för kamrater och att sättas upp.

Vi tränar även under detta år mycket motorik (se ovan).

Informationsbrev om Trageton

Läs mer.

Med vänlig hälsning Anneli Roger

Bilder på skolan

11 09 2012

Här är våran fina skola. Vi har två glastrappor upp till 4-7:orna  och Actionparken är alldeles nära.

 1. Kompisgungan.
 2. Idrottshallen utifrån.
 3. En soffa.
 4. Restaurangen.
 5. En hylla.
 6. Våran legohörna.
 7. Matterummet.

Av Fabian, Maja och Filippa